„Vítání jara“ – jarní pěší výlet s rodiči a s opékáním buřtů

Zveme všechny rodiče a děti z mateřské školy na jarní vycházku k lípám (nová lipová alej). Tečkou pěšího výletu bude opékání buřtů a „kolíčkový řád vítání jara“.

Akce se bude konat ve čtvrtek 21. 3. 2019 od 16.00 hod. Sraz na školní zahradě. Předpokládaný konec akce v 18.00 hod.

Prosíme, nahlaste účast do 15. 3. 2019 ve svých třídách.

S sebou vezměte buřty s pečivem, pití, opékací klacík, dobrou náladu, sportovní oblečení. MŠ zajistí oheň na opékání.

Zákonní zástupci si po dobu této akce plně zodpovídají za své děti.

Za nepříznivého počasí se akce ruší.