Evropský týden sportu

V letošním školním roce jsme se zapojili do Evropského týdne sportu, který byl stanoven v termínu od 23. do 30. září 2019. Na základní škole jsme ve spolupráci s žáky 9. ročníků uspořádali dvě sportovní akce, které byly v duchu Sazka Olympijského víceboje, tj. hluboký předklon, skok z místa, zkrácené sedy-lehy, postoj čápa a hod basketbalovým míčem. Ve středu 25. září plnili tyto disciplíny žáci 2. stupně, v pátek 27. září sportovali žáci z 1. stupně. Vlivem nepřízně počasí jsme byli nuceni sportovat v sokolovně, ale i tak se nám podařilo splnit všechny disciplíny a užít si sportem naplněná dopoledne.

J. Blabolil