Sportovní dopoledne – náhradní termín dne 27. 6. 2016

Rodiče, prosíme:

Dejte svým dětem na pondělí 27. 6. 2016 do školky batůžek s pláštěnkou a igelitem na sednutí.

Půjdeme na hřiště na Sportovní dopoledne. Svačina a pití jen zajištěno. Oblečení a obuv sportovní.

Ze školky odcházíme kolem 8.15 hod. Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Děkujeme.