Moje kniha strašidel – projekt druhých tříd

V měsíci říjnu proběhl ve druhých třídách dlouhodobý projekt „MOJE KNIHA STRAŠIDEL“.

Začalo to tím, že děti přinesly do třídy různé knihy o strašidlech. Když jsme si o knihách povídali, napadlo nás, že bychom si takovou mohli sami vyrobit.

A tak jsme v hodinách matematiky počítali slovní úlohy o strašidlech, řešili matematické hádanky a rébusy. V hodinách českého jazyka děti vypracovávaly pracovní listy zaměřené na texty, které měly správně poskládat, řadily jména strašidel podle abecedy, přepisovaly i opisovaly věty. Při výtvarné výchově jsme se zaměřili na kresbu i malbu vlastních strašidel. V pracovních činnostech si žáci vyrobili svoje strašidýlko na špejli. Nezapomněli jsme ani na hudební výchovu, kde se děti učily písničku „STRAŠIDÝLKO EMÍLEK“. V hodinách čtení děti poslouchaly různé strašidelní příběhy z dětských knih vypůjčených v knihovně a poté jsme o nich diskutovali.

Do práce se zapojili i rodiče, kdy společně s dětmi nakreslili strašidlo a popsali, kde žije, čím se živí, co je pro něj charakteristické apod.

Velmi si ceníme i zapojení školní družiny. Tam si děti vyráběly malá strašidýlka z krepového papíru a také jednoho velkého ducha, který nám nyní zdobí chodbu.

Na závěr jsme vše svázali do knihy a šli se pochlubit do městské knihovny. Děkujeme oběma knihovnicím za pěkně připravený program. Naše knihy se jim líbily a děti z nich měly velkou radost.

Učitelky 2. A,B (Mgr. Hana Čiháková, Mgr. Jitka Šindelářová)