Prevence dětských úrazů

V úterý 23. listopadu proběhl ve 4. třídách program s názvem „Prevence dětských úrazů“. Paní lektorky si s dětmi povídaly o různých nebezpečích, která na ně číhají nejen venku, ale také doma a ve škole. Všechny děti se aktivně zapojily do besedy, soutěžily ve skupinách, dozvěděly se, jak poskytnout první pomoc a na závěr si vyzkoušely masáž srdce. Zajímavý a hlavně poučný program se všem velmi líbil.

M. Nigrinová, E. Procházková