Organizační změna v mateřské škole od 1.12.2021

Ve třídě U Žabiček bude třídní učitelkou Ruth Junová a Miroslava Brázdová.

Ve třídě U Motýlků bude třídní učitelkou Miluše Čápová a Vladislava Vlčková.