Ve třídě U Žabiček bude třídní učitelkou Ruth Junová a Miroslava Brázdová.

Ve třídě U Motýlků bude třídní učitelkou Miluše Čápová a Vladislava Vlčková.