Halloweenské odpoledne ve školní družině

Po návratu z podzimních prázdnin naše tři oddělení školní družiny prožili odpoledne plné her a soutěží. Děti se na tuto událost velmi těšily, a tak se několik dnů před dnem „D“ věnovaly výzdobě naší školy. Vyráběly strašidelné hrady, malovaly strašidelné masky, pavouky, duchy, zkrátka veškeré propriety, které k oslavám svátku duchů a strašidel patří.

Ve čtvrtek 4. listopadu ve 12 hodin započaly přípravy. Namaskovali jsme se do našich halloweenských kostýmů a nachystali si svá stanoviště.

V každém oddělení proběhla přehlídka masek, poté se soutěžilo v různých disciplínách a následovalo divoké tančení s balónky. A k tomu všemu nám zahrála naše paní asistentka M. Šauliová na harmoniku. Vyvrcholením bláznivého odpoledne byla stezka odvahy za pokladem. Odměnou byla sladká lízátková tečka za svou statečnost a spousta krásných věcných cen, za které děkujeme paní Šveřepové.

Akci ve školní družině jsme si náramně užili a všem zúčastněným děkujeme.

                                                           vychovatelky ŠD