Mezipředmětové vztahy se zvířecím hrdinou

V měsíci březnu žáci 2. tříd prožívali radost z poznávání nových knih se zvířecím hrdinou. Rozdělili se do skupin a každá si vybrala jednu knihu. Každý den si z knihy četli a plnili úkoly, které jim paní učitelky připravovaly. V hodině českého jazyka popisovali postavu zvířecího hrdiny, ve výtvarné výchově kreslili obrázky a v pracovních činnostech vyráběli desky na knihy. V hudební výchově jsme zpívali písně o zvířatech. Celé čtenářské snažení bylo završeno návštěvou knihovny, kde nás paní knihovnice seznámila, jaké knihy si zde mohou půjčit a připravila pro děti soutěže, které se moc líbily. Byla to hezká tečka za měsícem plným četby.

                                                                                                                                                                                                                                              H. Klepáčová, J. Šindelářová