Prevence výskytu příušnic

V souvislosti se zvýšeným výskytem infekčního onemocnění příušnic předáváme z Krajské hygienické stanice v Jihlavě informaci o prevenci šíření této nákazy, která se v současné době týká již všech škol regionu kraje. Bližší pokyny najdete zde.