Návštěva předškoláků v ZŠ

Ve středu 29. 3. se přišli budoucí prvňáci podívat do 1. tříd. Děti si vzájemně předvedly své dovednosti a popovídaly si. Na rozloučenou si předaly vlastnoručně vyrobené dárky.

R. Trachtová a L. Horáková