Březen – měsíc knihy

V rámci „měsíce knihy“, jsme navštívili místní městskou knihovnu. Program připravený paní knihovnicí byl velice zajímavý a pestrý. Děti plnily připravené úkoly, odpovídaly na otázky a mohly si prohlédnout i knihy běžně čtenářům nepřístupné.