Logopedická depistáž – 18. 9. 2020

Depistáž provedou odborníci z SPC Velké Meziříčí zdarma.

Vyšetření proběhne 18. 9. 2020 dopoledne v MŠ.

Kontrolní vyšetření bude provedeno u dětí, které absolvovaly logopedickou depistáž v loňském školním roce, a rodič nemusí mít souhlas s vyšetřením.

Nově bude vyšetření provedeno u dítěte, které zákonný zástupce nahlásí u logopedické asistentky ve své třídě (třída Motýlci – Miluše Čápová, Berušky – Šárka Chámová, Sluníčka – Vladislava Vlčková). Rodič musí podepsat souhlas s vyšetřením. Zařazeny na vyšetření mohou být pouze děti, které nejsou vedeny u klinického logopeda.

Přihlášení na vyšetření probíhá ve svých třídách u logopedických asistentek do 16. 9. 2020!