V pondělí 5. prosince dopoledne se přestrojily děti z 9. A a 9. B za čerty, anděly a Mikuláše. Děkujeme deváťákům, že si tento den hezky připravili; pochvala jim patří zvláště za krásné kostýmy a, pokud vím, i za rozumné vystupování. Menší děti měly velký respekt z těchto tradičních postav, ale sami si dobře pamatujeme, jak jsme se cítili jako prvostupňové děti, když měl přijít čert, anděl a Mikuláš. No a jak tomu je i v životě, hodný šéf Mikuláš vytkl i pochválil, hodní andělé podarovali děti sladkostmi a zlobiví čerti nadělili nějaké to uhlí a brambory. No a všichni, včetně učitelského sboru, měli tváře pomalované červeně a černě a všelijak.

M. Zezula