Pozvání na kroužek náboženství

Náboženství poskytuje pohledy do jiného světa. Nebo lépe: umožňuje jiný pohled do pravé skutečnosti světa. Objasňuje přítomnost („a já jsem to nevěděl“). Pozvedá člověka z jeho obzorů. Umožňuje rozhled, orientaci. Uzdravuje rozpolcenost člověka. (Text je z publikace „Glaubensinformation-Ein Briefkurs ueber den Katholischen Glauben“)

Chceš se také vydat na dobrodružnou cestu, při které se můžeš setkat s Bohem? Chceš-li, přihlas se na výuku náboženství, které bude vyučovat paní Stará (tel. 604 956 751). Přihlásit se mohou žáci z 1. i 2. stupně.