Ukázka dravých ptáků

Na 6. 9. jsme pozvali do našeho města společnost ZAYFERUS, která se zabývá ochranou dravých ptáků a sov. Jejím úkolem je také záchrana dravců a odchov mláďat. Sokolníci nám ukázali hlavní zástupce volně žijících dravých ptáků a způsob jejich lovu.
Akce byla zaměřena na ekologii, ochranu, poznávání přírody a sokolnictví, které bylo zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO. Akce je součástí environmentální výchovy a doplňuje ŠVP naší školy.

Foto 1   Foto 2   Foto 3