Informativní schůzky

Informativní schůzky pro jednotlivé třídy:

třída Sluníčka                     5. 9. 2016     v 15.00 hod. ve své třídě

třída Berušky                      6. 9. 2016     v 15.00 hod. ve své třídě

třída Žabičky                       7. 9. 2016     v 15.00 hod. ve své třídě

třída Motýlci                       8. 9. 2016     v 15.00 hod. ve své třídě