Výtvarný kroužek

V tomto školním roce mohou naši žáci navštěvovat výtvarný kroužek vedený panem V. Velickým.

Bližší informace najdete zde.

Zájemci si vyzvednou přihlášku u svého třídního učitele a co nejdříve odevzdají zpět.