Žáci devátých tříd připravili pro děti z prvního stupně Den dětí, který se konal dne 30. 5. 2022 v naší nové sportovní hale.

Deváťáci přichystali osm stanovišť, které obsahovaly např.  skákání v pytli, hod míčem do koše nebo poznávání předmětů hmatem.

Děti přišly do haly a byly mile přivítány a informovány o tom, co se bude dít. Poté se rozdělily do skupinek a dostaly svého průvodce. Ten měl pro ně kartičky a na každém stanovišti, když splnily disciplínu, získaly písmenko. Poté, co prošly všechna stanoviště, z písmenek složily slovo kapybara. Na konci získaly jako dárek bonbóny a obrázek tohoto největšího hlodavce světa s informacemi.

Všechny děti byly moc hodné a spokojené. Děkuji třídním učitelům Markétě Johnové a Jiřímu Blabolilovi a všem mým spolužákům z devátých tříd za uspořádání akce.

Tereza Včelková, 9. A