Pro školní rok 2021/2022 jsme dávali přihlášky na školní stravování na celou školní docházku. Letos žáci již tedy přihlášku nedostanou a přihlášení bude pokračovat i pro školní rok 2022/2023. Pokud máte přihlášky pouze na určité dny a budete potřebovat udělat změnu, stačí kontaktovat vedoucí školní jídelny, u které změnu provedete. Nově příchozí žáci dostanou přihlášky nové.

Z důvodu zdražení potravin bude od 1. 9. 2022 učiněna změna ceny obědů. Částka bude upřesněna a vyvěšena na webové stránky školy. Prosíme o kontrolu a případně o navýšení částky inkasa u banky.