Přírodovědná soutěž

Ve středu 5. 6. se Veronika Nováková a Jakub Procházka ze 4. A vypravili v doprovodu paní asistentky na přírodovědnou soutěž do Horní Krupé. Této soutěže se zúčastnili úplně poprvé, ale přesto dokázali vybojovat hezké šesté místo z mnoha družstev. Organizátoři připravili úkoly v přírodě a soutěžící je plnili na třech stanovištích. Poznávali rostliny, dřeviny, zvířata i hmyz. Sami si mohli připravit na peci palačinku a opéct špekáček. Pak se vydali na stezku, na které byly připraveny další úkoly. Nakonec plnili praktické úkoly. Dětem se soutěž velice líbila. Příští rok se opět zúčastníme.

Věra Kunášková