7. června jsme oslavili Den dětí sportem, hrou, soutěžemi, ale hlavně jsme se dobře bavili.
Deváťáci zorganizovali pro děti z 1. stupně sportovní dopoledne za sokolovnou.
Krásné počasí a hezké zážitky nás pomalu naladily na prázdninovou atmosféru.

A. Víšková