Hurá do školy – projekt spolupráce základní školy s mateřskou školkou

Projekt připravily děti z 8. ročníku pro předškoláky.

5. června proběhlo 4. setkání zaplněné sportovními soutěžemi. Děti si vyzkoušely skákání v pytli, házení míčkem na cíl, kopání na branku, shazování kuželek. Poznávaly zvuky a stopy zvířat.

Cílem projektu bylo připravit předškoláky na vstup do 1. třídy. Pomoci jim překonat strach a obavy ze vstupu do základní školy. Naši osmáci se zase naučili pomáhat a komunikovat s malými kamarády.

A. Víšková