Logopedická depistáž

V pondělí 30. 10. 2017 přijede do mateřské školy logopedka Mgr. Kamila Krondráfová na logopedickou depistáž.

Nahlaste zájem o depistáž ve svých třídách.