Přírodovědné klání na gymnáziu v Chotěboři

V pátek 6. 10. 2017 se čtyřčlenný tým z devátého ročníku naší školy zúčastnil soutěže s názvem Přírodovědné klání, které již tradičně pro žáky základních škol zorganizovali studenti a učitelé gymnázia v Chotěboři.

 Za naši školu soutěžila Lenka Tlapáková a Marek Brázda z 9. A  a  Anežka Štrbová a Ondřej Bláha z 9. B. Všechna družstva prošla osmi stanovišti. Čekaly na ně úkoly ze zeměpisu, přírodopisu, fyziky, chemie, informatiky, geoparku gymnázia a  také dvě stanoviště v tělocvičně.

 Deváťáci si na všech stanovištích vedli velmi dobře, ale bohužel se jim nepodařilo obhájit loňské vítězství. Ze soutěže si odnesli nejen mnoho pěkných zážitků a dobrou náladu, ale také trička  s logem gymnázia a účastnické listy.

                                                                                                      Mgr. Markéta Johnová