Geny a osobnost

V pátek 2. června navštívil naši školu profesor Vladimír  Král, vysokoškolský učitel z lékařské fakulty, aby pohovořil se žáky 7. a 8. tříd. Zabývá se výzkumem mozku a tím, jak geny nebo výchova ovlivňují naše chování a vztahy mezi muži a ženami. A to bylo téma, které naše  – náctileté zajímá. Pan profesor vtipně a s ohledem na věk svých posluchačů žáky s těmito tématy seznámil.

                                                                                                                                                                                              Eva Hrubá