Hrátky s češtinou

projekt připravený třídou 9. B pro 5. B

Učitelé se rozhodli pověřit žáky 9. tříd uspořádáním akce „Hrátky s češtinou“. Testovaly se znalosti žáků 5. tříd z českého jazyka formou her a zábavných cvičení, které si deváťáci připravili a v pátek 26. 5. celou tuto akci uskutečnili.

Žáky 5. třídy jsme rozdělili do skupin, které následně navštěvovaly jednotlivá stanoviště, kde plnily úkoly spojené s různými slovními druhy nebo pravopisem. Na každém stanovišti byl přidělován různý počet bodů. Všechno bylo zakončeno AZ kvízem, který si děti užily, a následným vyhlášením tří nejlépe ohodnocených žáků a vítězného týmu AZ kvízu.  Tato akce se vydařila a doufáme, že si to páťáci užili stejně jako my.

A. Horčičková, L. Petrová, M. Svitáková (9. B)

V pátek 26. 5. se naše třída zúčastnila programu vedeného deváťáky s názvem „Hrátky s češtinou“. Už předem nás rozdělili do tří skupin, ve kterých jsme soutěžili. Celkem bylo osm stanovišť, kterými jsme postupně procházeli. U každého stanoviště stála partička kluků nebo holek z devítky a zadávali nám a poté hodnotili naše češtinářské vědomosti. Hodnocení bylo od jedné do pěti. Nejlepší byla pětka a nejhorší jednička, jako v Rusku. Potom deváťáci vyhodnocovali naše výkony a my jsme zatím hráli AZ kvíz, který vyhrála skupina modrých na rozstřelovou otázku. Den s deváťáky jsme si všichni náramně užili.

M. Kratochvíl, J. Fiala (5. B)