Dětský den

V pátek 2. 6. uspořádali žáci a žákyně devátých ročníků pod vedením paní učitelky Šidákové dětský den pro 1. stupeň. Na hřišti za sokolovnou připravili zábavná stanoviště, kde děti plnily úkoly. Každá třída byla odměněna diplomem. Děkujeme za hezké dopoledne.

učitelky 1. stupně