Poslední trik Georgese Méliése

V úterý 8. března 2016 navštívili žáci 2. stupně divadlo v Čáslavi. Zhlédli představení inspirované životem a dílem průkopníka kinematografie Georgese Méliése. Díky hercům Divadla Drak z Hradce Králové se ocitli v pozoruhodném světě kouzel a triků. Inscenace byla velmi zdařilá.

IMG_2540     IMG_2546     G. Melies