Projekt „Člověk a jeho zdraví“

Toto o své práci napsali žáci a žákyně 5. ročníku.

V hodinách přírodovědy, českého jazyka a matematiky se naše třída věnovala projektu „Člověk a jeho zdraví“. Pracovali jsme ve skupinách. Potřebné informace jsme získávali v encyklopediích, učebnici, časopisech a na internetu. Některé skupiny do své knihy použily i části obalů potravinářských výrobků, aby porovnaly nutriční hodnoty zdravých a nezdravých potravin. Také jsme si ve skupinách vytvořili dotazník a podle zjištěných údajů jsme sestrojili diagram. Všichni jsme se shodli na tom, že nás tento projekt bavil, protože jsme mohli uplatnit nejen své vědomosti, ale i svou tvořivost a fantazii.

IMG_2795    IMG_2796