Hurá do školy – 2. setkání

14. listopadu jsme opět přivítali budoucí školáky a jejich paní učitelky v rámci projektu „Hurá do školy“. Členové divadelního kroužku si pro ně připravili pohádku Červená Karkulka. Ve druhé části programu osmáci otestovali jejich znalosti při plnění jednoduchých úkolů.
Těšíme se na jarní setkání.

A. Víšková

            

Staré pověsti české

V pondělí 12. listopadu navštívila naši školu pardubická agentura Pernštejni.
Dva herci předvedli žákům prvního a druhého stupně představení nazvané Staré pověsti české. Děti se tak mohly zábavnou formou seznámit s nejstaršími dějinami českých zemí a mohly spatřit v akci třeba praotce Čecha, Kroka, Přemysla Oráče, bájného koně Šemíka nebo kněžnu Libuši. Program ukončil malý opakovací vědomostní kvíz, který žáci zvládli na výbornou.

           

Naši prvňáci

V novinách Havlíčkobrodský deník vychází seriál nazvaný Moje první školní tablo, který představuje letošní prvňáčky z českých škol. Ve středu 31. října přišla na řadu naše základní škola. Článek si můžete prohlédnout zde.

Hurá do školy

31. 10. 2018 odstartoval celoroční projekt „Hurá do školy“. Žáci 8. ročníku ho připravili pro děti z předškolní třídy mateřské školy. Při prvním setkání provedli budoucí školáky po budově školy a ukázali jim učebny, jídelnu a šatny. Na závěr si děti s jejich pomocí vyrobily malý dárek.

A. Víšková

                 

Slavíme, slavíme

V pátek 26. 10. jsme v naší základní škole oslavili 100. výročí založení naší republiky projektovým vyučováním. Žáci 2. stupně si připravili pro své mladší spolužáky program, ve kterém se dozvěděli mnoho nového, zopakovali si již známé věci a pobavili se. Témata se týkala historie a zeměpisu ČR, kulturních památek, sportu, děti řešily hádanky, kvízy, křížovky, zazpívaly si a vyslechly básně. Žáci 9. ročníku si připravili i několik scének z naší historie.

Slavnostní den se všem líbil a pěkně jsme si ho užili.

Protože všichni přišli oblečeni v barvách trikolory, na závěr jsme vytvořili velkou vlajku České republiky.

                                                                                                                                                         Eva Hrubá

            

      

Projektový den

     Ve čtvrtek 25.10 2018 jsme si ve čtvrtých třídách připomínali sté výročí vzniku Československa. Děti pracovaly ve skupinách a plnily úkoly zaměřené na události a historii naší země. Zadání plnily v jednotlivých předmětech: M, Čj, Čajs, Vv a Pč. Výsledné práce jsou vyvěšeny na nástěnkách. Během projektového dne získali žáci spoustu nových informací, ověřili si svoje dosavadní znalosti.

     Den v duchu historie se vydařil.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Hana Čiháková, Jitka Šindelářová

  

Návštěva čáslavského divadla

Ve středu 24. října navštívili žáci a žákyně pátého ročníku Dusíkovo divadlo v Čáslavi, kde zhlédli výpravný muzikál „Pyšná princezna“. Pohádku nastudovala Divadelní společnost Julie Jurištové podle scénáře Dany Bartůňkové. Dětem se představení líbilo a odcházely z divadla spokojené.

M. Nigrinová, H. Klepačová

Den středoškolákem

23.10. 2018 si naši žáci 8. a 9. tříd konečně vyzkoušeli, jaké to je být středoškolákem. V rámci předmětu volba povolání jsme se zúčastnili velice pěkného poučného, zábavného a interaktivního dopoledního programu na SPŠ a OA v Čáslavi. Ve vědomostních soutěžích naši žáci a žákyně obsadili první tři místa.

                                                                                                                                          M. Moravcová a A. Víšková

            

Den s českými vlajkami

28. 10. 2018 – vyvěsme nejvíce českých vlajek

Žáci a učitelé základní a mateřské školy se rozhodli oslavit 100. výročí samostatné republiky. Kromě toho, že vysadíme lípy, jsme se přihlásili k akci agentury Dobrý den v Pelhřimově a v pátek 26. října vyvěsíme co nejvíce českých vlajek ve škole a ve školce a přijdeme oblečeni v barvách trikolory.

Na fotkách je malá ochutnávka vlajek.

                                                                                                                                                                                                Eva Hrubá