Po Velikonocích jsme měli ve škole vzácnou návštěvu. V úterý 2. 4. a ve čtvrtek 4. 4. se na nás opět přišli podívat předškoláci. My jsme se na ně rovněž těšili. Vyrobili jsme jim repliky čipů do školní jídelny a chtěli jsme je provést po nové i staré budově.

Předškoláci přišli v dobré náladě. Na přivítanou dostali čipy a šli jsme rovnou do školní jídelny. Osmáci předvedli, jak vzorně stát ve frontě, a jak si rozvrhnout prostor na tácu. Pak jsme se všichni posadili k jídelním stolům a vyslechli si povídání osmáků, jak to v jídelně chodí. Následovala praktická ukázka odnášení táců a třídění příborů. Po návštěvě jídelny jsme se vydali prozkoumat přístavbu školy. Osmáci ukázali dětičkám, kde jsou třídy a jak to v nich vypadá. Prohlédli jsme si též sborovnu 1. stupně, WC, vysvětlili si, k čemu je v budově výtah a kudy se dá projít do staré budovy, a jaké třídy se zde učí. Navštívili jsme paní hospodářku, učitele ve sborovně 2. stupně a podívali jsme se i do ředitelny. Exkurzi jsme ukončili u třeťáků, kde děti zažily výuku angličtiny.

Předškolákům se ve škole líbilo. Seznámili se s novým prostředím, kam již většina z nich bude brzy chodit. Rovněž oceňuji svědomitou přípravu osmáků, kteří nenechali nic náhodě a byli zdatnými průvodci. Již nyní se těšíme na další setkání, které by mělo proběhnout ve sportovní hale.

                                                                                                                      Jiří Blabolil