ŠD byla v měsíci březnu tematicky podložena pozorováním a vnímáním změn v přírodě. Počasí ještě moc dlouhým procházkám nepřálo, přesto se v tomto směru několik vycházek uskutečnilo.

Březen je taky znám jako měsíc knihy. Začátkem měsíce jsme si tedy ve školní družině povídali o knihách. Každý si mohl přinést do ŠD svoji oblíbenou knihu a všem nám o ní povyprávět. Potom si děti namalovaly obal knihy, podle vlastní fantazie. Součástí byla i návštěva místní knihovny města Golčův Jeníkov, kde jsme měli domluvený program. Paní knihovnice Eva Pospíšilová nám připravila mnoho soutěží. Všichni jsme plnili zadané úkoly s nadšením a velkým zájmem. Zároveň se i děti dozvěděly mnoho nového a zajímavého o knihách. Na konci nás čekala odměna v podobě záložky a omalovánky. Návštěva se nám moc líbila a určitě se do knihovny vypravíme znovu.

V předvelikonočním období byla výtvarná a pracovní činnost zaměřena také k těmto svátkům. Děti vytvářely, malovaly i sely obilí také proto, aby si jarně vyzdobily své herny.

Dekorace a další výrobky už zdobí naši ŠD a společné prostory ZŠ i mnohé domácnosti.

                                                                                                                                         R. Lišková, J. Procházková