Závazné nahlášení docházky svého dítěte na hlavní prázdniny 2023

Prosíme, nahlaste na Twigsee do 31.5.2023 docházku svého dítěte do mateřské školy o hlavních prázdninách.

(Provoz o hl. prázdninách bude 3.7. – 14.7. a 21.8. – 1.9.2023.)

Děkujeme.