Čtení rodičů dětem ve škole

Během měsíce prosince a ledna proběhl ve třídě 1. B projekt s názvem Čtení rodičů dětem ve škole. Hlavní myšlenka byla ta, že bychom chtěli naučit naše prvňáčky lásce ke čtení. A byla velice úspěšná, protože se rodiče hojně zapojili a děti byly z čtení nadšené. Tímto bych chtěla VŠEM velmi poděkovat. Navíc určitě rodiče v očích svých dětí – nejenom – stoupli o level výš. Do čtení prvňáčkům se zapojili i kolegové a kolegyně – díky také jim, že si našli čas a přišli podpořit tento projekt. My všichni ve škole si přejeme, aby děti chodily do školy s nadšením, láskou a touhou se něco nového naučit. Ještě jednou všem moc děkuji a budu se těšit na další spolupráci.

třídní učitelka V. Kunášková