Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 bude zahájen 1. 9. v 8.00 hod. ve třídách