Celodenní strava v MŠ

Od 1. 9. 2022 mají všechny děti přihlášenou celodenní stravu (dopolední přesnídávka, oběd, odpolední svačina).

Kdo nechce odpolední svačinu, musí si ji odhlásit u vedoucí školní jídelny.