Ekologický projekt na základní škole

Poslední dubnové týdny jsme se rozhodli, že se více než obvykle zaměříme na třídění třídního odpadu. Myšlenka byla jasná: „Koše ve třídách budou téměř prázdné, zatímco barevné kontejnery na chodbách plné. Aneb, čím více odpadu vytřídíme, tím čistší budeme naše planeta.“ Ostatně, ne náhodou jsme náš EKO projekt naplánovali na závěr dubna, neboť 22.4. je Den Země. Množství vytříděného odpadu jsme sice nevážili, ale koše ve třídách byly téměř prázdné, čehož si ceníme.

Tříděný odpad lze využít různými způsoby. Nejběžnější je samozřejmě recyklace, dále se dají odpadky využít k uměleckým účelům nebo jako praktické náhražky poničených věcí. My jsme dali žákům volné pole působnosti, aby se mohli realizovat dle svého zájmu.

Ekologický projekt hodnotíme jako vydařený! Když se chce, všechno jde!

Jiří Blabolil