Informativní schůzka o dětech

Z důvodů epidemiologických i organizačních Vás žádáme o závazné nahlášení (osobně u třídních učitelek nebo přes Twigsee) zájmu o tuto schůzku do 22.10.2021 u svých třídních učitelek. Po tomto datu s Vámi učitelky domluví časový termín (popřípadě i datum).

Pro třídu U Motýlků a U Žabiček tyto schůzky proběhnou v odpoledních hodinách 18.11.2021.

Pro třídu U Berušek a U Kuřátek tyto schůzky proběhnou v odpoledních hodinách 15.11.2021.