Informace k testování dětí

  • Testovat se nemusí osoby (děti), které prodělaly COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dnů. Tato skutečnost se musí prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře, …).
  • Testovat se nemusí osoby (děti), které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.