Informace k provozu Mateřské školy Golčův Jeníkov od 12. 4. 2021

  1. Provoz mateřské školy je od 12. 4. 2021 omezen na přítomnost dětí, které v tomto školním roce plní povinné předškolní vzdělávání, a to ve skupinách maximálně o 15 dětech. Nepřítomnost dítěte na předškolním vzdělávání omlouvá zákonný zástupce i nadále nejpozději do 3. dne jeho nepřítomnosti (viz Školní řád MŠGJ).
  2. Od 12. 4. 2021 mají všichni povinní předškoláci přihlášenou stravu. Pokud dítě do mateřské školy v určitý den nepůjde, zákonný zástupce odhlásí svému dítěti stravu sám obvyklým způsobem, nejpozději však v ten den do 7.00 hod.
  3. Dítě v mateřské škole nemusí mít žádnou ochranu úst ani nosu.
  4. Testování dětí bude prováděno samoodběrem neinvazivním antigenním testem za asistence zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobou, která souhlasí s asistencí při testování a pod dohledem pedagogického pracovníka. Návrh na Pověření najdete zde.
  5. Testování dětí bude probíhat každé pondělí a čtvrtek ve třídě Žabiček, a to za zvýšených hygienických standardů a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.
  6. Na výsledek testu se čeká 15 min. Rozmyslete čas příchodu do mateřské školy tak, aby se vše stihlo do 8.00 hod. a vždy se dodržela hygienická opatření. Bude-li výsledek testu negativní, bude poté dítě předáno zákonným zástupcem nebo osobou pověřenou učitelce do třídy.
  7. K testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
  8. Do mateřské školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního virového onemocnění.
  9. MŠMT – leták pro rodiče: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf
  10. MŠMT – odkaz na video o testování: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole