Upozornění pro žáky 9. ročníků

Žáci z 9. ročníků, kteří se hlásí ke studiu na střední školu s talentovou zkouškou, musí odevzdat přihlášku do konce měsíce listopadu na sekretariát SŠ.
Vyplněnou přihlášku a potvrzenou od lékaře přinesou do základní školy ke kontrole a podpisu.
Termín si dohodnou s ředitelkou ZŠ prostřednictvím emailu nebo telefonicky: 732 117 870.
Na webových stránkách příslušné střední školy si ověří podmínky přijímacího řízení a rozsah odevzdaných výtvarných prací.