,

Pokyny ke stravování po dobu distanční výuky

 V měsíci listopadu bude školní jídelna v provozu.

Všichni žáci mají nárok na obědy po celou dobu distanční výuky k odebrání do jídlonosičů od 11.00 – 11. 30 hod.

Žádáme zájemce o stravování na měsíc listopad, aby si obědy přihlásili.

Ostatní žáci budou mít obědy automaticky odhlášené.