Informace k otevření Mateřské školy Golčův Jeníkov

  • MŠ bude otevřena od 25. 5. 2020 v běžném provozu (6.15 – 16.00)
  • Do mateřské školy NESMÍ VSTOUPIT NIKDO s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce).
  • Zákonný zástupce má povinnost podepsat a v den nástupu dítěte předat učitelce Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je zde.
  • Do 18. 5. 2020 nahlásit vedoucí školní jídelny stravu pro své dítě na email Michalova.Martina@skolagj.cz nebo telefonicky v pracovní dny od 6.00 do 12.00 hod. na tel. 569 442 117, 569 433 372. Stravování bude probíhat v běžné podobě, ale se zvýšenou měrou dodržování hygienických pravidel.
  • Do 18. 5. 2020 nahlásit do MŠ na email skolka@skolagj.cz docházku svého dítěte: zda nastoupí nebo nenastoupí od 25. 5. 2020.
  • Cesta do mateřské školy a z mateřské školy: na doprovod a na děti se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovým opatřením (zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky,…)
  • Před školou dodržování odstupů 2 metry (není nutné u doprovodu dítěte/členů rodiny).
  • Doprovázející osoba má vždy roušku.
  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
  • Před vstupem do třídy, po přezutí a převlečení je nutné si důkladně umýt ruce (20 – 30 sekund) vodou a tekutým mýdlem.