Ve čtvrtek 30. ledna 2020, kdy předáme žákům naší školy pololetní vysvědčení, bude zkrácené vyučování. Třídy na prvním stupni skončí v 11 hodin, třídy na druhém stupni ve 12 hodin. Následující den budou pololetní prázdniny.