Nejlepší běžci

14. května se v naší škole konala malá slavnost. Přišla naše patronka Jarmila Kratochvílová, aby pozdravila všechny žáky a předala odměny nejlepším běžcům naší školy. Ti byli úspěšní v Běhu městem Jarmily Kratochvílové o velikonoční neděli.
Mezi nejlepší děvčata patří Natálie Kloučková, Monika Maliňáková a Anna Karbanová. Nejlepší chlapci jsou Martin Pospíšil, Petr Vávra a Vojtěch Procházka.
Jarmila poděkovala všem žákům za účast v Běhu a vyjádřila přesvědčení, že se příští rok zase sejdeme v hojném počtu.

Eva Hrubá