Finanční gramotnost

V 8. ročníku v předmětu Výchova k občanství vyučujeme finanční gramotnost. Žáci se učí, jak vytvořit rodinný rozpočet, naučí se hospodařit s penězi, jak nespadnout do dluhové spirály a jak případné finanční problémy řešit.

Proto jsme přivítali akci ČSOB, která nabízí doplňkovou výuku finanční gramotnosti. Jejím záměrem je zpestřit standardní vyučování finanční gramotnosti interaktivní, zábavnou přednáškou. V pátek 10. května naši školu navštívila lektorka, která se žáky pohovořila o všech nástrahách hospodaření s penězi a vysvětlila vše potřebné.

Věřím, že toto vše pomůže, aby se naši žáci lépe orientovali ve světě financí.

Eva Hrubá