Matematická olympiáda

Slovo olympiáda má jistě většina z nás spojeno s představou sportovního klání nejlepších borců. V matematické olympiádě se musí ti nejlepší utkat s náročnými příklady na papíře. K vítězství nestačí pouze dosáhnout správných výsledků, ale především pečlivě vysvětlit myšlenky a početní kroky, které řešitel využil. Naše velké uznání patří Janu Šerákovi, žáku 7. A, který se v okresním kole této obtížné soutěže umístil jako třetí. K úspěchu Jendovi blahopřejeme.

M. Ortová