Zápis do MŠ

Neformální část – Den otevřených dveří – proběhne v úterý 16. 4. 2019 v 9.30 – 11.30 a 14.30 – 16.00 hod. Nabízíme možnost si MŠ prohlédnout a vyzvednout si formuláře k zápisu do MŠ.

Formální část – Zápis do MŠ – proběhne v úterý 14. 5. 2019 v 10.00 – 16.00 hod. v kanceláři MŠ. V tento den odevzdejte vyplněné formuláře. Nezapomeňte si s sebou vzít platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte.

Pro děti narozené 1. 9. 2013 až 31. 8. 2014 je zápis k předškolnímu vzdělávání povinný.

Další informace najdete zde.