Veletrh studijních oborů a pracovních příležitostí

4. dubna se žáci a žákyně 8. třídy zúčastnili 3. veletrhu studijních oborů a pracovních příležitostí v Čáslavi. Právě oni začínají přemýšlet o své budoucí kariéře a uplatnění. Naši budoucí učni a studenti se mohli informovat v jednotlivých stáncích škol a firem na možnosti studia, ale především na pracovní příležitosti a uplatnění na trhu práce. Ve druhé části programu jsme vyslechli odbornou přednášku, kterou připravila pracovnice Informačního a poradenského centra při ÚP v Kutné Hoře na téma karierní poradenství a volba povolání.

Věřím, že tato akce byla pro děti inspirativní a povede je k zamyšlení nad vhodnou volbou studia.

Alena Víšková