Prevence rizikového chování na naší škole

26. února pokračoval program preventivních aktivit nejen na I. stupni, ale i na II. stupni naší školy.
V rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže se uskutečnily besedy pod záštitou Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. S dětmi besedoval nprap. David Linhart, vrchní inspektor.
5. třídy se věnovaly tématu nebezpečí internetu. 8. a 9. třídy besedovaly o právních předpisech, kriminalitě mládeže v souvislosti se zneužíváním drog a alkoholu, právní odpovědnosti mladistvých a bezpečnosti v silniční dopravě.
Besed se zúčastnilo 76 žáků a žákyň.

A. Víšková